+90532 306 45 88 info@cnrbrandmotion.com

Günümüzde şehirler, kendilerini dünya üzerindeki diğer yerleşim yerleri ve şehirlerle rekabet halinde bulmaktadırlar. Markalaşmaya önem veren şehirler, bölgeler arasında temel aktör olmaya başlamışlardır. Markalaşmış şehirlerin güçlü imajı ve şöhreti ile yerli ve yabancı turistin gelmesine ve şehre yatırım yapılmasına olanak sağlamıştır. Marka şehirlerin en önemli özelliği hem şehirde yaşayanların refah düzeyinin hem de ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynamalarıdır. Dünya turizm pazarından pay alabilmek için ürün ve hizmetlerin markalaşması gibi şehirlerinde markalaşmasının önemi günden güne artmaktadır. Yaptığımız destinasyon yönetim çalışmaları ile şehirlerin, sağlık turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi gibi özelliklerini ve ihtiyaçlarını ön plana çıkartarak marka stratejimizi planlayıp organize etmekteyiz. Şehirlerin marka konumlandırmasını, pazarlama planı hazırlama ve uygulamasını, marka performansını ölçümleme ve yorumlamasını ve marka değerinin artışını sürekli hale getirerek imaj yönetimini sağlamaktayız.